ANA SAYFA ÜRÜNLER POLİÇE VADESİ HASAR İŞLEMLERİ İLETİŞİM BLOG
Işık Sigorta Kasko Asistans ve Yol Yardım Hizmetleri

IŞIK SİGORTA KASKO ASİSTANS HİZMETLERİ

ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ

Araç Bilgi Hattı: 24 saat ve 365 gün tüm Türkiye kapsamında yerel çekici-vinç firmaları, tamirhaneler ve araç markalarının servis istasyonları hakkında bilgi ve telefon numarası verilir. İstenir ise kapsam dışı ve limit üstü bedeller için (karşılıklı fiyat onayı alındıktan sonra), anlaşmalı fiyatlarımızdan ilgili firmalar ile kontak kurularak sigortalının ilgili hizmetlerden faydalanması sağlanır.

Ön Ekspertiz ve Fotoğraf Çekimi: Sigortalıdan kendi müdahalesini gerektirecek bir hasar ihbarı aldığında, vaka yerine en kısa zamanda bir çekici-kurtarıcı yollar. Aracın çekilmesinden önce araç hasarlarının ve/veya kaza yerinin fotoğrafları çektirilir.

Çekme: Aracın poliçede yer alan teminatlardan yer alan herhangi biri sebeple hareketsiz kalması durumunda verilecek öncelikli olarak aracın aynı il sınırları içerisinde Işık Sigorta’nın farklı ürün kategorilerine göre tanzim etmiş olduğu poliçelerin içeriğine göre Işık Sigorta A.Ş.’ nin belirlediği ve anlaşma yaptığı servislere çekme suretiyle gerçekleştirilir.
Araca ait anahtarların kaybolması veya aracın içerisinde unutulması ve yedek anahtarın olmaması durumunda, Işık Sigorta A.Ş.’ nin belirlediği ve anlaşma yaptığı servislere çekme suretiyle gerçekleştirilir. Mekanik ve elektrik arızaları durumunda da aynı destek sağlanacaktır.

Vinçle Kurtarma/Çekme: Poliçede yer alan teminatlardan yer alan herhangi biri sebeple aracın yolun dışına taşarak çekiciye ilaveten vinç ile kurtarılması gerektiği durumlarda, Işık Sigorta A.Ş.’ nin belirlediği ve anlaşma yaptığı servislere çekme suretiyle gerçekleştirilir.

Bulunamayan Yedek Parçaların Temini: Sigortalının ikamet ettiği ilin dışında iken, aracın tamir edilebilmesi için gerekli olan yedek parçaları bulur ve 10 kg.’a kadar nakliye bedelini karşılayarak

Profesyonel Sürücü Temini: Araçtaki sürücünün trafik kazası sonucunda yaralanması veya hayatını kaybetmesi ve araçtaki diğer Sigortalıların kapsam altındaki aracı sürememeleri durumunda, Işık Asistans profesyonel bir sürücü temin eder ve karşılar.
Talebe göre, şayet seyahat süresi 500 km’yi aşıyorsa ekonomi sınıfı uçak bileti, 500 km’yi aşmıyorsa otobüs bileti de sağlanabilir.

Tamir Edilen Aracın Teslim Alınması: Kaza geçiren aracın, onarım sonrasında tamirhaneden teslim alınması için lehdar tarafından belirlenen bir kişinin aracın onarıldığı tamirhaneye ulaşımını organize eder ve karşılar.

Talebe göre, şayet seyahat süresi 500 km’yi aşıyorsa ekonomi sınıfı uçak bileti, 500 km’yi aşmıyorsa otobüs bileti de sağlanabilir.

Aracın Emanet ve Muhafazası (Yalnız Hususi Araçlarda): Işık Asistans sigortalı aracın çalındıktan sonra aracın bulunması halinde, 2 gün boyunca aracın emanet ve muhafazasını sağlayacak ve bunu ödeyecektir.

Patlayan Lastik veya Benzin Bitmesi Hali (Yalnız Hususi Araçlarda): Herhangi bir şekilde araçta meydana gelebilecek lastik patlaması veya aracın benzininin bitmesi durumunda, sigortalının talep etmesi halinde gönderilecek olan görevli ekip, 30 dakika içerisinde araç lastiğinin değişimini gerçekleştirecek, yedek lastik olmaması veya benzin bitmesi durumunda araç en yakın servise yada benzin istasyonuna çektirilecektir.


KİŞİSEL YARDIM HİZMETLERİ

Tıbbi Nakil (Kara/Hava Ambulansı/Sedyeli Uçuş/Tıbbi Refakatli): Araç içindeki kaza sonucunda yaralanmış kişilerin, Işık Asistans tarafından en yakın uygun donanımlı hastaneye veya sağlık kurumuna naklini sağlayacaktır.

Konaklama: Işık Asistans, kazayı takiben 48 saati aşmayacak onarımın tamamlanması beklenirken, aracın Işık Asistans tarafından çekilmesi şartıyla, araçtaki kişilerin konaklamasını azami 4 yıldızlı bir Otelde* (oda/kahvaltı) kalışını azami 5 kişi için arka arkaya 3 gece olmak kaydıyla organize edecek ve ödeyecektir.

Seyahatin Tamamlanması: Kaza geçiren aracın 48 saatten fazla hareketsiz kalması durumunda ve aracın Işık Asistans tarafından çekilmesi şartıyla Sigortalının ikametgahına geri dönmesi veya seyahatini tamamlamasını ayarlayacak ve ulaşımını ödeyecektir.

İkame Araç: Kaza sonucu sigortalı araçta meydana gelen hasarlarla ilgili Işık Asistans’a müracaat etmek koşuluyla 7 iş günü boyunca (Ticari araçlarda 4 gün), konaklama ve sigortalının geri gönderilmesi hizmetlerinden yararlanmayanlara kiralık Araç verilir.

Tedavi Sonrası İkametgaha Geri Dönüşün Sağlanması: Işık asistans, kazadan doğan tedavisinin bitiminde (hastanenin il sınırları dışında olması koşulu ile) Sigortalının Türkiye'deki daimi ikametgahına naklini sağlayacak ve ilgili giderleri karşılayacaktır.

Hastanede Yatan Lehdara Yakın Akraba Refakati: Sigortalının, ikamet ettiği ilin dışındaki hastanede 8 günden fazla yatarak tedavi görmesi durumunda, Işık Asistans, sigortalının belirleyeceği bir yakınının refakatini organize eder ve gidiş-dönüş biletini temin eder ve hasta yanında veya Işık Asistans tarafından belirlenen azami 4 yıldızlı bir otelde (oda/kahvaltı) kalışını azami arka arkaya 8 gece olmak üzere organize edecek ve ödeyecektir.

Gerekli İlaçların Sevki: sigortalının seyahati esnasında, eşdeğeri bulunamayan reçete edilmiş ilaçları ilaç masrafları sigortalı tarafından ödenmek suretiyle sevki gerçekleştirilir.

Cenazenin Tıbbi Şartlara Uygun Nakli: Sigortalının aracı ile yapılan kaza sonucu vefatı durumunda, cenazenin ikamet yerine naklinin organizasyonu için tüm gerekli tedbirleri alır ve şehirlerarası tıbbi şartlara uygun taşıma için gereken tabutun ve kalan eşyaların Türkiye sınırları içerisindeki defin yerine naklini üstlenir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışıdır.

Acil Mesajların İletilmesi: Kaza yapan veya tedavi gören sigortalının isteği dahilinde, acil mesajlarını yakınlarına, iş yerine ve arkadaşlarına karşılıklı olarak iletilmesini sağlar.

İkametgaha Öngörülmeyen Dönüş (Yalnız Hususi Araçlarda):

a. Yakının Ciddi Hastalığı/Vefatı Durumunda: Sigortalının, yurtiçi seyahati esnasında, ikametgahındaki yakınının ciddi hastalığı veya vefatı nedeniyle ikametgahına acil dönmesi gerekiyor ise, gerekli organizasyonu yapar ve karşılar.

b. Daimi İkametgahın Ciddi Hasar Görmesi Durumunda: Sigortalının yurtiçi seyahati esnasında, daimi ikamet ettiği konutun hırsızlık, yangın veya infilak nedenleri sonucunda ciddi hasar görmesi nedeniyle ikametgahına acil dönmesi gerektiğinde, gerekli organizasyonu yapar ve karşılar.

Hukuki Yardım: Aşağıdaki hizmetler sadece lehdar veya aracın mutat sürücüsü için geçerlidir.

Hukuki Prosedürler için Kefalet Ücreti.

a. Sigortalı aracın içinde bulunduğu trafik kazalarından doğan ceza davalarında ortaya çıkabilecek hukuki masafları ve diğer harcamaları garanti altına almak için, Işık Asistans uygun kefalet ücretini maksimum 250 USD karşılığı TL olarak (Kredi şeklinde) karşılayacaktır.

b. Mutat sürücünün sigortalı araç ile karışmış olduğu trafik kazası sonucunda ceza davası açılması durumunda, sürücünün geçici olarak serbest kalmasını sağlamak amacı ile, sigortalı uygun kefalet ücretini maksimum 250 USD karşılığı TL olarak (Kredi şeklinde) karşılayacaktır.


SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ (YALNIZ HUSUSİ ARAÇLARDA)

Sosyal Aktivite Bilgilendirme Hattı: IŞIK Asistans sigortalıya Türkiye çapında tiyatro, sinema, opera, bale, konser gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerle ilgili yerlerin ve ayrıca eğlence lokalleri, restoranlar, oteller ve buna benzer yerlerin adres ve telefon numaralarını 24 saat 365 gün boyunca sağlar.

Turistik, Kültürel ve Sosyal Aktivitelerle İlgili Rezervasyon/Bilet Alımı/Ulaştırma: Sigortalı adına yukarıda sözü edilen kültürel, sportif ve seyahat amaçlı aktivitelerde mümkün olan durumlarda rezervasyon yapılır. Rezervasyonlar ulaşım giderleri sigortalıya ait olup hizmet ile ilgili olarak sigortalı onayı alınmak suretiyle teslimat yapılır.

Otel rezervasyonları: Sigortalı tarafından talep edilen tüm rezervasyonlar, Türk Turizm Acenteleri tarafından yapılarak, kapı fiyatlarından yaklaşık % 10-40’a varan bir indirim oranı uygulanır. Bu oran direkt acente oranı olup, sigortalıya komisyonsuz olarak aktarılacaktır. Türkiye'deki 5-4-3 Yıldızlı Oteller için geçerlidir ve otellerin belli dönemlerde acentelere uyguladığı promosyonlarda müşteriye direkt olarak verilecektir.

Kiralık Araç Rezervasyonları: Sigortalı Adına Yapılacak kiralık araç rezervasyonlarında Kiralık Araç Acente fiyatlarından yaklaşık % 10-40’a varan bir indirim oranı uygulanır.

Uçak Bileti Alma/Ulaştırma: Sigortalı adına ücret/yer/tarih/mevki onayı alınmak kaydıyla yurt içi ve yurt dışı uçak bileti alınır. Sigortalının bildireceği adrese biletin ulaştırılması gideri ile ilgili onayı üzerine teslimat yapılır

İş Organizasyonları: İş gereçleri ve ihtiyaçları (mütercim-tercüman hizmetleri, kongre-seminer-konferans, açılış, toplantı ve benzeri organizasyonlar, ses, ışık projeksiyon gereçleri, faks, mobil telefon, PC kiralama) ücret / yer / tarih / özellik onayı alınmak kaydıyla Sigortalıya liste fiyatı üzerinden % 5 indirim oranı ile sağlanır. Bilet ücretleri, bilet ulaştırma giderleri, posta hizmetleri, hizmet / araç / gereç kiralama, sigorta veya iptal bedeli gibi meblağlar önceden onayı alınmak kaydıyla Sigortalının hesabından tahsil edilir.

Pre-Travel Service: Seyahat öncesinde Işık Asistans arandığında sigortalıya yukarıda açıklanan tüm teminatlar ve indirim oranları hakkında bilgi verilir. Sigortalıya tüm bu hizmetlerden yararlanması için ne yapması gerektiği detaylı olarak açıklanır. Sigortalıya vize, pasaportlar, girişteki aşı istekleri, gümrükler ve kuralları, döviz kurları ve vergiler, hava durumu, Bankalar, Elçilikler ve Konsolosluklar hakkında ön bilgi verilir.


Copyright:KocamanSigorta.Com.Tr 2015 I Site Map I Ziyaretçi Defteri I facebook kocamansigorta.com.tr I twitter kocamansigorta.com.tr I youtube kocamansigorta.com.tr
Web Design: Eylül Web Tasarım Ajansı