ANA SAYFA ÜRÜNLER POLİÇE VADESİ HASAR İŞLEMLERİ İLETİŞİM BLOG
SBGM Kaza Tesbit Tutanağı Hakkında Herşey

Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama ve İtiraz

Kaza Tespit Tutanağı Hakkında Her Şey

KTT İtirazı Hakkında T.C. Hazine Müsteşarlığından Bildirilmiştir:??
"Bilindiği üzere, Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan 02.04.2014 tarihli ve 2014/3 sayılı '(2007/27) Sayılı Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge'nin (Genelge) 2. maddesi 01.06.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tarih itibariyle anılan madde çerçevesinde sigortalılarca 2 günlük süre içinde itiraz hakkının kullanılmadığı veya itiraz hakkı kullanılmış olup talebin karşılanmadığının değerlendirildiği durumlarda, sigortalıların kusur oranına ilişkin itirazlarının Sigorta Tahkim Komisyonu veya özel hukuk yollarına başvurulmak suretiyle çözülmesi gerekmektedir."

Kaza Tespit Tutanağı Nedir?

Kaza Tespit Tutanağı, trafikte en az iki aracın yalnız maddi hasarlı bir kazaya karışmaları sonucu, tarafların anlaşarak sigorta şirketi ya da polise gerek kalmadan, aralarında düzenlemiş olduğu tutanaktır.

1 Nisan 2008 tarihinden itibaren yalnızca m?addi hasar ile sonuçlanan kazalarda, tarafların anlaşmalı olarak kendi aralarında tutanak tanzim etmeleri mümkün hale gelmiştir. Bu sayede trafikteki beklemelerin ve zaman kayıplarının önüne geçilmiş ve vatandaşların tutanaklarını online olarak takip edebilmeleri sağlanmıştır.

Sistem Nasıl İşler?

Kaza sonrası kazaya karışan tarafların doldurduğu Kaza Tespit Tutanakları, sigorta şirketlerinin hasar departmanına iletilir. Sigorta şirketleri en geç takip eden iş günü sonuna kadar tutanağı ve varsa fotoğrafları elektronik ortamda Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM)'ne iletir.

Tutanakların, SBM sistemine girilmesini takip eden 3 iş günü içinde her bir sigorta şirketi kendi kusur oranı değerlendirmesi yapar. Bu oranlar kazaya karışan herbir araç için %0, %50 ve %100 şeklindedir. Eğer şirketler arasında mutabakata varılır (tüm şirketler tarafından aynı kusur oranları verilirse) ise dosya sonuçlanır.

3 iş günü içerisinde mutabakata varılamaz ise (en az bir şirket tarafından farklı kusur verilirse) dosya, Tutanak Değerlendirme Komisyonu'na iletilir. Komisyon, 3 iş günü içerisinde ilgili dosyayı sonuçlandırır.

Dosya sonuçlandıktan sonra sigortalılara, dosyanın sonuçlandığına dair cep telefonu ya da e-posta yolu ile bilgilendirme yapılır (Tutanak üzerinde her iki bilgi de mevcut ise hem e-posta hem de SMS ile bilgilendirme yapılır).

Sigortalılar kusur oranlarını, http://www.sbm.org.tr adresindeki "Online İşlemler Menüsü" altındaki "Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama" adımından öğrenebilirler. Sonuçlanan kusur oranlarına itiraz etmek isteyen sigortalılar, yeni ek belgeler ile birlikte 2 gün içerisinde sigorta şirketine başvurabilecektir. 2 günlük süre içinde itiraz hakkının kullanılmadığı veya itiraz hakkı kullanılmış olup talebin karşılanmadığının değerlendirildiği durumlarda, sigortalıların kusur oranına ilişkin itirazlarının Sigorta Tahkim Komisyonu veya özel hukuk yollarına başvurulmak suretiyle çözülmesi gerekmektedir.?

Bununla birlikte, kaza yapan iki aracın da sigorta şirketi aynı ise vatandaş (sigortalı), http://www.sbm.org.tr adresindeki "Online İşlemler Menüsü" altındaki "Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama" adımından şirketin vermiş olduğu karara uygulama üzerinden itiraz edilebilmekte ve tutanağın komisyon tarafından değerlendirilmesi sağlanabilmektedir.

SBM'nin Fonksiyonu

SBM, sigorta şirketlerinin tutanakları giriş yapabilecekleri, sigortalıların tutanaklarını sorgulayabilecekleri bir sistem ve bu sistemin alt yapısını oluşturmaktan sorumludur.

"Tutanak Değerlendirme Komisyonu, SBM'den bağımsız bir komisyon olup, asli görevleri "sigorta şirketlerinin kusur değerlendirmesinde ?mutabakata varamadığı dosyalar"ı sonuçlandırmaktır."

"Komisyonun sonuçlandırdığı dosyalara ilişkin itirazlar, Sigorta Tahkim Komisyonu ve mahkeme yoluyla yapılabilmektedir."

Tutanağınızın durumunu http://www.sbm.org.tr adresindeki "Online İşlemler Menüsü" altındaki "Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama" adımından ve SMS 5664 ile öğrenebilirsiniz.

Merkezimiz bünyesinde toplanan kaza tespit tutanağı verilerine göre ülkemizde 2012 yılında 950 bini aşkın kaza gerçekleşmiş olup, günlük ortalama kaza sayısı 2.500 ‘ü aşmıştır.

Türkiye 'nin kaza haritasını görüntülemek için buraya tıklayınız.

İlgili Örnekler

Boş Kaza Tespit Tutanağı Örneği

Senaryo Eğitim Animasyonu

Kaza Senaryoları

Örnek Doldurulmuş Kaza Tespit Tutanağı

Kaza Tesbit Tutanağı Sorgula


Copyright:KocamanSigorta.Com.Tr 2015 I Site Map I Ziyaretçi Defteri I facebook kocamansigorta.com.tr I twitter kocamansigorta.com.tr I youtube kocamansigorta.com.tr
Web Design: Eylül Web Tasarım Ajansı